SPOLUPRACUJEME

 

srdce

Nemocničné pracoviská


 

UN Martin - oddelenie cievnej chitrurgie - Martin 

 https://www.unm.sk/oddelenie-cievnej-chirurgie#ambulance-152


FNSP Žilina - oddelenie cievnej chirurgie - Žilina 

 http://www.fnspza.sk/sk/oddelenia/chirurgia/ambulancia-cievnej-chirurgie


NÚSCH - oddelenie kardiológie a angiológie - Bratislava 

 https://www.nusch.sk/sk/oddelenia/oddelenie-kardiologie-a-angiologie


CINRE - Bratislava 

 https://cinre.sk/spektrum-ponukanych-vykonov/


NsP Považská Bystrica - kožné oddelenie - Považská Bystrica 

 http://www.nemocnicapb.sk/zdravotna-starostlivost/lozkove-oddelenia/kozne-oddelenie.html?page_id=1588

 

 

Odborné ambulancie


MUDr. Renáta TALAPKOVÁ, PhD. - ReVena Martin    0907 210 100

 http://www.revena.sk


MUDr. Vladimír VÝROSTKO - Nemocnica Handlová    0915 959 469

 http://www.nemha.sk/index.php?str=ambulancie&detail=1


MUDr. Štefan MUNKA - Medicentrum Zvolen    0905 757 343

 https://www.medicentrum.sk/cievna-ambulancia.xhtml


MUDr. Ľubomír BAŠTEK - Žilpo Žilina    041/ 562 70 31

 https://www.zilpo.sk/jzs-chirurgia/


MUDr. Lucia FEDORČÍKOVÁ - FNsP Žilina    041/ 511 02 75

 https://www.fnspza.sk/sk/oddelenia/chirurgia/ambulancia-chronickych-ran


MUDr. Tomáš KOPAL - Angioderm Žilina    0948 492 178

 http://www.angioderm.sk


MUDr. MURGAŠOVÁ - UNM Martin 

 http://www.unm.sk

 

 Iné pracoviská:


 

 Užitočné informačné webstránky:


Ako sa objednať ?

Na prvé vyšetrenie osobne, s dokumentáciou od odosielajúceho lekára, na kontroly prostredníctvom sms alebo telefonicky. Akútne stavy vyšetrujeme ihneď, bez objednávania.

Cievna a interná ambulancia a ultrasonografia brušných orgánov

MUDr. Iveta Kopalová , Predmestská 57, 010 01 Žilina
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok
07:00-12:30        13:00-16:30
Utorok
neordinujeme
Streda
07:00-12:30        13:00-16:30
Štvrtok
07:00-12:30        13:00-16:30
Piatok
07:00-12:00