CENNÍK

Cenník výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia


Názov zdravotníckeho zariadenia:

Angioderm, s. r. o.
Angiologická ambulancia, Ambulancia vnútorného lekárstva

Miesto výkonu činnosti:

Predmestská 1351/57
010 01 Žilina

A. Výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia

Výkon Cena v EUR
Kompenzačný poplatok na prevádzkové náklady ambulancie 20,-€
Preventívne komplexné cievne vyšetrenie (vyšetrenie karotických tepien, žilový a arteriálny systém dolných končatín, abdominálna aorta) 70,-€
Skleroterapia varixov 150,-€
Vystavenie lekárskeho nálezu (u pacienta sledovaného na našej ambulancii) pre účely sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu 10,-€
Administratívne výkony pre komerčnú poisťovňu (u pacienta sledovaného na našej ambulancii) 30,-€
Interné predoperačné vyšetrenie 50,-€
Sonografické vyšetrenie brušných orgánov (pečeň, žlčové cesty, pankreas, obličky, odvodné močové cesty, retroperitoneum, aorta) 30,-€

B. Výkony na žiadosť pacienta

(bez odporúčania spádového lekára, alebo iného subjektu, ktorý by bol zo zákona oprávnený odporučiť vyšetrenie hradené z verejného zdravotného poistenia, nespĺňajúce kritéria neodkladnej zdravotnej starostlivosti)
Výkon Cena v EUR
Komplexné cievne vyšetrenie 70,-€
Vyšetrenie jedného systému (fyzikálne + sonofrafia - napr. žilový systém dolných končatín) 30,-€
Podrobný predoperačný maping povrchového žilového systému dolných končatín na žiadosť pacienta 30,-€
Interné predoperačné vyšetrenie 50,-€
EKG vyšetrenie a popis 10,-€
Cenník platný od 01.05.2024
Vypracoval:

MUDr. Iveta Kopalová, odborný zástupca ambulancie, konateľ

Ako sa objednať ?

Na prvé vyšetrenie osobne, s dokumentáciou od odosielajúceho lekára, na kontroly prostredníctvom sms alebo telefonicky. Akútne stavy vyšetrujeme ihneď, bez objednávania.

Cievna a interná ambulancia a ultrasonografia brušných orgánov

MUDr. Iveta Kopalová , Predmestská 57, 010 01 Žilina
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok
07:00-12:30        13:00-16:30
Utorok
neordinujeme
Streda
07:00-12:30        13:00-16:30
Štvrtok
07:00-12:30        13:00-16:30
Piatok
07:00-12:00