MUDr. Iveta KOPALOVÁ


iveta kopalova

Odborným garantom a lekárom ambulancie je MUDr. Iveta Kopalová. Štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK ukončila s vyznamenaním v roku 2000. Počas 10 rokov klinickej praxe na Internom oddelení v Žiline, kde pracovala ako lekárka na lôžkovom oddelení, urgentnom príjme a jednotke intenzívnej starostlivosti absolvovala špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo I. a II. stupňa, v rokoch 2004 a 2010. Od roku 2010 pracovala v špecializovanej ambulancii Medivasa v odbore angiológia a vnútorné lekárstvo. V súčasnosti pôsobí v neštátnom zdravotníckom zariadení Angioderm, s.r.o. na ambulancii angiológie a vnútorného lekárstva v Žiline. Zároveň pracuje ako angiológ na čiastočný pracovný úväzok na Oddelení cievnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici v Martine. Je členkou viacerých odborných lekárskych spoločností a sporadicky sa venuje aj prednáškovej činnosti a edukácii mladších kolegov.

 

Vzdelanie:


 • 1989 - 1993 - Stredná zdravotnícka škola Poprad
 • 1994 - 2000 - Jesseniova LF UK Martin, odbor všeobecné lekárstvo
 • 2004 - I. atestačná skúška z vnútorného lekárstva SZU Bratislava
 • 2010 - II. (európska) atestačná skúška z vnútorného lekárstva, SZU Bratislava
 • 2010 - certifik. skúška z abdominálnej ultrasonografie dospelých, SZU Bratislava
 • 2015 - Kurz mikroskleroterapie varixov Mníchov (Nemecká flebologická spoločnosť)
 • 2016 - špecializačná skúška v odbore angiológia, SZU Bratislava

 

Zamestnanie:


 • 2001 - 2010 - Interné oddelenie FNsP Žilina, internista, sekundárny lekár
 • 2010 - 2019 - Odborná ambulancia Medivasa s.r.o., špecialista - internista, angiológ
 • 2016 - súčasnosť - Oddelenie cievnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Martin
 • 2019 - súčasnosť - Angiologická a interná ambulancia Angioderm, s. r. o., Žilina

 

Členstvo v odborných spoločnostiach:


 • Slovenská lekárska spoločnosť
 • Slovenská angiologická spoločnosť
 • Slovenská spoločnosť pre liečenie rán
 • Spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne SSUM
 • Spolok lekárov Žilina
 • Slovenská lekárska komora – registrácia
 • Slovenská podologická spoločnosť

 

Náš tím:


 

Ako sa objednať ?

Na prvé vyšetrenie osobne, s dokumentáciou od odosielajúceho lekára, na kontroly prostredníctvom sms alebo telefonicky. Akútne stavy vyšetrujeme ihneď, bez objednávania.

Cievna a interná ambulancia a ultrasonografia brušných orgánov

MUDr. Iveta Kopalová , Predmestská 57, 010 01 Žilina
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok
07:00-12:30        13:00-16:30
Utorok
neordinujeme
Streda
07:00-12:30        13:00-16:30
Štvrtok
07:00-12:30        13:00-16:30
Piatok
07:00-12:00