SPEKTRUM ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI

 

Odborné zameranie ambulancie


srdce

 • Diagnostika a liečba periférnych tepnových ochorení vrátane tepien krku
 • Diagnostika a liečba akútnych a chronických žilových a lymfatických ochorení
 • Sklerotizácia krčových žíl
 • Komplexná kompresívna liečba opuchov dolných a horných končatín
 • Diagnostika a liečba chronických rán a defektov cievneho pôvodu
 • Manažment syndrómu diabetickej nohy
 • Diagnostika a liečba cievnych anomálií (hemangiómy, "oheň", vrodené cievne malformácie u detí aj dospelých)
 • Interné predoperačné vyšetrenia
 • Vyhľadávanie, poradenstvo a liečba rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení
 • Ultrasonografia brušných orgánov

 

Naše služby


 • Triplexná ultrasonografia cievneho systému krku, brucha, končatín
 • Meranie členkovo-ramenných indexov ABI
 • Arteriálna fotopletysmografia s meraním palcových tlakov a TBI
 • Kapilaroskopia nechtového lôžka
 • EKG
 • Kompresívna viacvrstvová krátkoťažná bandáž
 • Predpis kompresívnych pančúch na mieru s presným zameraním pacienta priamo u nás
 • Predpis špecializovaných lymfologických pomôcok a lymfomasážneho prístroja
 • Odber krvných vzoriek na laboratórnu diagnostiku
 • Aplikácia intramuskulárnej, intravenóznej a subkutánnej terapie
 • Sklerotizácia varixov
 • Laserová liečba ciev menšieho aj väčšieho kalibru vrátane vaskulárnych anomálií v spolupráci s dermatológom špecializovaným na laserovú terapiu

 

Prístrojové vybavenie


 • Ultrasonografický prístroj Esaote MyLabX6
 • Bezdrôtový automatický prístroj MESI mTABLET ABI 4-uprade
 • Sada na vyšetrenie diabetickej nohy - Huntleight ankle/toe kit
 • Vreckový cievny Doppler prístroj DMX Digital Doppler with Waveform Huntleight
 • 12-elektródový diagnostický EKG prístroj MESI mTABLET EKG
 • Digitálny kapilaroskop Dino-Lite 200 PRO
 • Diódový cievny laser Quanta system - Denave 585 um - produktové video tu:  
 • Nd:YAG laser DEKA SYnchro-Repla:y - produktové video tu:     - PDF prezentácia tu:  

 

Ako sa objednať ?

Na prvé vyšetrenie osobne, s dokumentáciou od odosielajúceho lekára, na kontroly prostredníctvom sms alebo elektronickej pošty. Akútne stavy vyšetrujeme ihneď, bez objednávania.

Cievna a interná ambulancia a ultrasonografia brušných orgánov

MUDr. Iveta Kopalová , Predmestská 57, 010 01 Žilina
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok
07:00-12:30        13:00-16:30
Utorok
neordinujeme
Streda
07:00-12:30        13:00-16:30
Štvrtok
07:00-12:30        13:00-16:30
Piatok
07:00-12:00